Soutěž / Competition

Soutěž / Competition

CZ / Podrobná pravidla soutěže na Instagramu

– Soutěž platí od 20. 3. od zveřejnění příspěvku na IG do 22. 3. 2019 do 14.00 h.
– Soutěž probíhá pouze formou komentáře pod příspěvkem na profilu @mercure_ostrava na Instagramu.
– Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, s adresou (pro doručení výhry) na území České republiky.
– Počet komentářů je omezen na jeden komentář na uživatele. V případě více komentářů bude platný jen jeden.
– Výherce soutěže bude informován naší odpovědí na jeho komentář a interní zprávou, bude vyzván k domluvě o předání výhry. V případě, že nebude reagovat více než 24 h., výhra se postoupí dalšímu vylosovanému.
– Předání výhry probíhá v Ostravě po domluvě, kdyby nebylo možné, aby se výherce dostavil osobně, alternativa se domluví individuálně (zaslání výhry poštou).
– Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhra nelze vyplatit v hotovosti.
– Výhra není u pořadatele soutěže právně vymahatelná.
– Organizátorem soutěže je hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava.
– Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram ani Facebook.

.

 

EN / Detailed rules of competition on Instagram

 

– The competition is valid from March 20 from the publication of the post to IG until March 22, 2019 at 2:00 pm.
– The contest is only in the form of a comment under post on @mercure_ostrava profile on Instagram.
– The competition is open to persons over 18 years of age, with an address (for the delivery of the prize) in the Czech Republic.
– The number of comments is limited to one comment per user. In case of more comments, only one will be valid.
– The winner of the competition will be informed by our response to his comment and the internal message, will be asked to agree on the handover of the prize. If he/she does not respond for more than 24 hours, the prize will proceed to the next winning one.
– The handover of the prize is arranged in Ostrava, if it is not possible for the winner to appear in person, the alternative will be negotiated individually (sending the prize by the post).
– A contestant cannot claim other prize. The prize cannot be paid in cash.
– The prize is not legally enforceable.
– The competition is organized by the Mercure Ostrava Center Hotel, Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava, Czech republic.
– This competition is not sponsored, managed or affiliated with the social network Instagram and Facebook.


Rezervovat